Polyamoreuze relatie

Met enige regelmaat ontvang ik mensen die in een polyamoreuze relatie met elkaar samenwonen. Hoewel polyamorie gebeurt met instemming van alle betrokken partijen, houdt de Nederlandse wetgeving geen rekening met deze samenlevingsvorm. Dat maakt het soms ingewikkeld om passende oplossingen te vinden.

Zo is het huwelijk en geregistreerd partnerschap voorbehouden aan twee personen, en die personen mogen niet gelijktijdig een huwelijk of geregistreerd partnerschap met iemand anders hebben.

Daarnaast geldt dat een mens maar één fiscale partner kan hebben, zowel voor de erfbelasting als voor de inkomstenbelasting. Indien twee mensen met elkaar zijn getrouwd of een geregistreerd partnerschap hebben, dan geldt er automatisch een fiscaal partnerschap tussen die twee personen. Een gehuwd persoon of een geregistreerd partner, kan dus niet kiezen voor een fiscaal partnerschap met iemand anders.

Een andere beperkende factor is dat een pensioenmaatschappij slechts één persoon toelaat als begunstigde voor partnerpensioen. Indien sprake is van een huwelijk of geregistreerd partnerschap, dan is de echtgenoot of geregistreerd partner in de meeste gevallen automatisch de pensioenpartner. Voor mensen die ongehuwd en niet als geregistreerd partners in een polyamoreuze relatie met elkaar samenwonen, is het van belang om van te voren bij hun pensioenmaatschappij na te gaan wat de voorwaarden zijn om een partner aan te wijzen voor partnerpensioen. Soms dient bij de pensioenmaatschappij te worden aangegeven wie de pensioenpartner is, en soms is een notariële samenlevingsovereenkomst vereist waarin wordt aangegeven wie de pensioenpartner is.

Samenlevingscontract en testamenten

Een samenlevingscontract tussen drie (of meer) personen vergt in alle gevallen maatwerk en (helaas) vaak ook concessies. De partners kunnen in een samenlevingscontract vastleggen in welke verhouding zij de huishoudkosten dragen, wie gerechtigd is tot welke vermogensbestanddelen, wie wiens pensioenpartner is, en wat er dient te gebeuren in geval van een relatiebreuk. Ook kan desgewenst worden vastgelegd in welke verhouding de overwaarde in de woning wordt gedeeld.

Daarnaast kunnen de partners een testament opstellen, om elkaar verzorgd achter te laten voor het geval van overlijden. Soms biedt een extra levensverzekering uitkomst voor degene die geen fiscaal partner is. Met die uitkering kan dan bijvoorbeeld de erfbelasting worden betaald.

Kinderen

Als er binnen een polyamoreuze relatie kinderen opgroeien, kunnen de partners ook tegen wettelijke beperkingen oplopen. Zo kan een kind slechts twee juridische ouders hebben kunnen slechts twee ouders het ouderlijk gezag dragen. Degene die geen juridische band met het kind heeft, zou het kind testamentair wel als een juridisch eigen kind kunnen behandelen, maar als hij geen fiscaal partner is van één van de juridische ouders, dan geldt er voor de erfbelasting een hoog (derden)tarief.

Degene die niet het ouderlijk gezag over het kind heeft, is niet bevoegd om het kind wettelijk te vertegenwoordigen. Dat betekent dat diegene bijvoorbeeld geen paspoort voor het kind kan aanvragen, dat diegene het kind niet kan opgeven voor een opleiding en dat diegene geen toestemming mag geven voor een medische behandeling van het kind.

Tot slot

Leeft u in een polyamoreuze relatie en zoekt u een notaris die u graag helpt om uw zaken goed te regelen? Neem dan gerust contact met mij op. Ik ben u graag van dienst.

notaris Liesbeth Verhagen

verhagen@feitsmaverhagen.nl

0299 369 511