Voogdij wel of niet in testament?

Wilt u maximale invloed op de beslissing wie voor uw minderjarige kinderen zorgt als u beiden zou overlijden? In een testament of (sinds 1 april 2014) in het gezagsregister van de Rechtbank kunt u één of twee mensen aanwijzen die voogd over uw kinderen zouden moeten zijn.

Aan voogdijaanwijzing bij testament kan al vóór de geboorte plaatsvinden, en kan over alle (toekomstige) kinderen gaan.

Een voogdijaanwijzing via het gezagsregister van de rechtbank kan slechts met een geboorteakte (dus na de geboorte van het kind), en geschiedt per kind. Zie voor meer informatie over een voogdbenoeming via het gezagsregister van de rechtbank: https://www.rechtspraak.nl/Uw-Situatie/Voogdij

Ook al regelt u de voogdij in een testament of in het gezagsregister, helemaal zeker dat het ook zo wordt uitgevoerd bent u nooit. Degenen die u als voogden aanwijst zijn uiteindelijk – als het zover is – niet verplicht om de voogdij te aanvaarden. Ga daarom van tijd tot tijd na of de door u beoogde voogd(en) nog steeds bereid is/(zijn) die taak op zich te nemen. Als uiteindelijk – mocht het zover komen – een beoogde voogd toch besluit van de taak af te zien, zoekt de rechter iemand anders die daar geschikt voor is.

De rechter komt er direct al aan te pas, als u niet zelf bij testament of in het gezagsregister hebt vastgelegd door wie u uw kinderen wilt laten opvoeden na uw dood. Hij raadpleegt de families en bekijkt samen met hen wat de beste oplossing is. Meestal wordt de beslissing in onderling overleg genomen. Als de rechter niet meteen een oplossing kan vinden – bijvoorbeeld omdat er meerdere geschikte voogden zijn – kan hij de Raad voor de Kinderbescherming om advies vragen.

Het komt wel eens voor dat er in de familie- of vriendenkring niemand is die de voogdij over de kinderen op zich wil of kan nemen. Dan krijgt een voogdij-instelling het gezag over de kinderen. Die zal proberen een geschikt pleeggezin te vinden of het kind te begeleiden bij het zelfstandig wonen. Als de beoogde voogd of voogden de voogdij aanvaard(en), moeten zij eerst een bereidverklaring tekenen op de griffie van de rechtbank. Daarmee nemen zij de verantwoordelijkheid voor uw kinderen ook in juridische zin op zich.