Levenstestament

Ook in uw omgeving zult u ze kennen: mensen die vanwege dementie, hersenaandoening of een lichamelijke beperking hun eigen zaken niet meer kunnen behartigen. Wilt u – als het u zou overkomen – zelf de regie in handen houden, dan biedt het levenstestament u daarvoor de mogelijkheid. Daarin kunt u de nodige voorbereidingen treffen.

Als u op een dag uw eigen belangen niet meer kunt behartigen, dan zijn uw naasten – als er geen levenstestament is gemaakt – genoodzaakt om via de rechter een bewind of curatele voor u aan te vragen. Dat is op zichzelf al een vervelend proces en als het eenmaal rond is, dan is de kous nog niet af. Uw bewindvoerder (bijvoorbeeld uw partner of uw kinderen) moeten voor allerlei handelingen (zoals verkoop van uw woning, het doen van schenkingen en zelfs uitgaven van meer dan € 1.600,-) eerst toestemming aan de rechter vragen. Toestemming voor een schenking wordt in het algemeen niet gegeven. En uw bewindvoerder moet jaarlijks verantwoording afleggen over de wijze waarop het bewind is gevoerd. In een reguliere gezinssituatie is dit in het algemeen niet wenselijk.

Als u niet wilt dat uw naasten afhankelijk worden van de rechter bij het beheren van het vermogen en het maken van keuzes, dan is het van belang dat u zelf vooraf regelt wie u in die situatie mag vertegenwoordigen. Met een notariële volmacht, ook wel een levenstestament genoemd, kunt u dit regelen en houdt u de regie in eigen hand. Daarin bepaalt u zelf – voordat u in een dergelijke situatie terecht komt – wie als uw vertegenwoordiger gaat optreden. U geeft in de volmacht ook aan welke handelingen uw vertegenwoordiger mag verrichten, als u dat zelf niet meer kunt. Mag de vertegenwoordiger alleen besluiten over financiële zaken, of ook over medische aangelegenheden en verzorging? Met een notariële volmacht blijft u zelf bevoegd om te handelen, naast de gemachtigde. U bepaalt overigens zelf wanneer de volmacht ingaat. Bijvoorbeeld als u om medische redenen niet meer in staat bent om dat zelf te doen, wat moet blijken uit een verklaring van een arts. Of misschien wel direct, omdat u dat praktisch vindt.U kunt bij ons eenvoudig een volmacht regelen. Wilt u meer weten over de mogelijkheden van de notariële volmacht? Bel ons of klik op de link onder het kopje “Meer informatie” en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Interview

Zie voor meer informatie interview met notaris Liesbeth Verhagen op RTV L.O.V.E.: https://www.rtvlove.nl/gemist/video/100-min-en-ouder-testament-1-2/


Eigen bijdrage voor zorg

Mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht nodig hebben, zoals ouderen met dementie of mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking, vallen onder de Wet langdurige zorg (Wlz). Die mensen betalen een eigen bijdrage voor Wlz-zorg aan het CAK.

Bij een stel geldt het volgende. Zolang één van de twee partners nog thuis woont is dat de zogenaamde ‘lage eigen bijdrage’, maar als beide partners worden opgenomen of als één van de partners al is overleden, dan kan de eigen bijdrage oplopen tot zo’n € 2.300 per maand.

Uw eigen woning kan (onder bepaalde voorwaarden) na opname in een zorginstelling nog twee tot drie jaren in box 1 blijven en telt in die periode niet mee als “vermogen” voor de berekening van de eigen bijdrage. Als u niet wilt dat de woning na afloop van de verhuisregeling gaat meetellen voor de berekening van de eigen bijdrage, dan is het van belang dat de woning binnen die periode wordt verkocht en dat de opbrengst (fiscaal zo gunstig mogelijk) wordt overgedragen, bijvoorbeeld aan uw kinderen en kleinkinderen. Maar hoe regelt iemand dat, die naar een zorginstelling moet? Meestal is die persoon daartoe niet meer in staat. De opname is immers niet voor niets. Als daarvoor van te voren niets is geregeld, dan kan dit een groot probleem zijn.

Het is dus van belang dat de kinderen op tijd (lees: nu al vast) de bevoegdheid krijgen om later, als vader of moeder het niet meer zelf kunnen, namens vader of moeder te kunnen handelen. Dit kan geregeld worden in het levenstestament.

Op grond van het levenstestament kunnen de kinderen te zijner tijd het huis verkopen en – als één van de ouders al is overleden – de erfenis uitkeren aan zichzelf. Meestal is er na de uitbetaling van de erfdelen nog geld over uit de verkoop van de woning. Op grond van het levenstestament kunnen de kinderen dan besluiten om dat restant ook (grotendeels) aan zichzelf over te maken. Dat is dan een schenking.

Met een levenstestament houdt u zelf, samen met uw kinderen,
de regie over uw vermogen en kan uw eventuele eigen bijdrage aan de
zorginstelling desgewenst zoveel mogelijk worden beperkt. Wilt u er meer over weten?
Neem dan gerust contact met ons op via info@feitsmaverhagen.nl of 0299 369 511.