Relaties & Familie

Gezins- en familierelaties worden steeds complexer. Naast het traditionele gezin komen andere vormen in toenemende mate voor. Eénoudergezinnen, tweede huwelijken met kinderen uit eerdere relaties, samenwoning na eerder huwelijk, enzovoort. Wilt u informatie over juridische regelingen en gevolgen die hier mee te maken hebben, bel ons dan voor een afspraak.

Zie voor meer informatie over testament en levenstestament het interview met notaris Liesbeth Verhagen op RTV L.O.V.E.: https://www.rtvlove.nl/gemist/video/100-min-en-ouder-testament-1-2/

Meer informatie?

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op via info@feitsmaverhagen.nl of 0299 369 511.