Schenken & erven

Er is veel te doen op het gebied van schenken en erven. De wet op schenk- en erfbelasting heeft vooral gevolgen in de sfeer van vrijstellingen en belastingen. En juist vanuit die optiek is er geld te verdienen met regelingen die afwijken van de wet, dan wel er zo maximaal mogelijk gebruik van maken. Wilt u hier meer over weten, bel ons dan voor het maken van een afspraak.


 

Gegevens ANBI vanaf 1 januari 2014 openbaar via Internet

Goede doelen moeten vanaf 1 januari 2014 verschillende gegevens over het laatste boekjaar via Internet openbaar maken. Op die datum treedt de uitvoeringsregeling voor ANBI’s (algemeen nut beogende instellingen) in werking. De regering wil daarmee de transparantie in de filantropische sector bevorderen.

De gegevens mogen op een eigen website van de betreffende organisatie worden gepubliceerd of op gemeenschappelijke Internetvoorzieningen die aangeboden worden door de brancheorganisaties. De gegevens die moeten worden gepubliceerd hebben betrekking op:

  1. de officiële naam van de instelling;
  2. het nummer dat aan de instelling is toegekend bij inschrijving in het handelsregister;
  3. het post- of bezoekadres, het telefoonnummer en het e-mailadres van de instelling;
  4. de doelstelling volgens de regelgeving van de instelling;
  5. de hoofdlijnen van het actuele beleidsplan van de instelling;
  6. namen van bestuursleden, de bestuurssamenstelling en het beloningsbeleid van de instelling (m.u.v. kerkgenootschappen).
  7. een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten van de instelling, en
  8. de balans en de staat van baten en lasten, met toelichting, van de instelling. Volgens de toelichting moet onder meer het totaal aan ontvangen giften en erfenissen worden vermeld.


Wettelijke regeling erfrecht

Uw echtgenoot wordt in het wettelijk erfrecht goed beschermd tegen de aanspraken van uw eventuele kinderen. Uw kinderen moeten vrijwel altijd wachten op hun deel van de erfenis totdat ook uw echtgenoot is overleden. Hun erfdeel wordt een vordering op uw echtgenoot. Die vordering kunnen zij niet opeisen zolang uw echtgenoot leeft, behalve wanneer deze failliet zou gaan of in de schuldsanering terecht komt.