Tarieven

De juridische kwaliteit van de diensten die wij u leveren staat bij ons voorop. En dat voor een redelijke prijs.  Vaak wordt ons vooraf een kostenopgave gevraagd voor onze werkzaamheden. Dat begrijpen wij, maar is voor ons ook lastig. Want vooraf zijn onze werkzaamheden vaak moeilijk in te schatten. Daarom vragen wij bij een kostenopgave ook altijd om een aantal gegevens. Zo kunnen we een zo nauwkeurig mogelijke kostenopgave doen om verrassingen over en weer zoveel mogelijk te voorkomen.

In onze tarieven zijn de gebruikelijke werkzaamheden aan kosten begrepen.  


Cliëntenonderzoek en meldingsplicht

Op ons als notaris is, net als op andere onafhankelijke beroepsbeoefenaren, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) van toepassing. Wij zijn op grond van die wet verplicht om cliëntenonderzoek te doen en eventuele vermoedens van witwassen of financieren van terrorisme te melden. Deze verplichting geldt voor alle zaken waarbij onroerend goed betrokken is en voor alle diensten voor bedrijven en instellingen. De WWFT is niet van toepassing op familie- en erfrecht, tenzij er sprake is van het constateren van een ongebruikelijke transactie bij belastingaangiften.


Onderzoek

Schakelt u ons in voor een zakelijke transactie of een transactie met onroerend goed (ook hypotheken), dan zijn wij er aan gehouden dat u zich – de eerste keer – persoonlijk laat identificeren met een geldig identiteitsbewijs, zoals paspoort, rijbewijs, identiteitskaart of vreemdelingendocument. Als wij van oordeel zijn dat een bepaalde cliënt of transactie grote(re) risico’s meebrengt, dan zijn wij verplicht om verder onderzoek te doen. Bijvoorbeeld bij in het buitenland woonachtige politieke prominenten.

In overleg met ons kunt u uw identiteit ook laten vaststellen door een andere beroepsbeoefenaar.

De identiteit van een rechtspersoon – zoals vereniging, stichting of onderneming – kan worden vastgesteld via een uittreksel uit het handelsregister. Hebt u meer dan 25% belangen in een rechtspersoon, dan moet ook uw identiteit afzonderlijk worden vastgesteld. Ook hier geldt dat wij nader onderzoek moeten doen, als wij een verhoogd risico inschatten.


Meldingsplicht

Zodra wij vermoeden dat transacties of voorgenomen transacties ongebruikelijk zijn of  te maken zouden kunnen hebben met witwaspraktijken of financieren van terrorisme, zijn wij verplicht dit te melden bij het meldpunt ongebruikelijke transacties (FIU-Nederland). Dat geldt ook voor een voorgenomen transactie die (nog) niet wordt uitgevoerd. Wij mogen op grond van de wet de betreffende cliënten niet over de melding informeren. Eenzelfde meldingsplicht hebben wij, als in transacties € 10.000 of meer in contanten worden betaald of een dergelijke betaling wordt overwogen. Wij mogen op grond van een beroepsregel geen contante bedragen aannemen van meer dan € 2.500. En wij moeten ook melden als u de contanten op onze rekening stort of ons verzoekt € 10.000 of meer in contanten uit te betalen of te laten uitbetalen door de bank. 


Geen meldingsplicht voor familie- en erfrecht

De wet is niet van toepassing op familie- en erfrechtelijke zaken, tenzij er sprake is van het constateren van een ongebruikelijke transactie bij belastingaangiften.


Meer informatie / offerte?

Wilt u meer weten over dit onderwerp of wilt u een offerte ontvangen? Vul dan hier ons contactformulier in. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.