Nieuwsitems

Non-discriminatiegronden Grondwet uitgebreid met handicap en seksuele gerichtheid

17 januari, 2023

De Eerste Kamer heeft ingestemd met een aanpassing van het eerste artikel van onze Grondwet. De grondwetswijziging is het resultaat van een initiatiefwetsvoorstel van de Tweede Kamerleden Hammelburg (D66), Bromet (GroenLinks) en De Hoop (PvdA). Het nieuwe, aangepaste artikel 1 luidt nu: “Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, handicap, seksuele gerichtheid of op welke grond dan ook, is niet toegestaan”. ‘Handicap’ en ‘seksuele gerichtheid’ zijn nieuw toegevoegd aan de non-discriminatiegronden.

Met ingang van 1 januari 2023 gaat de wettelijke rente omhoog van 2% naar 4%

30 december, 2022

Vanaf 1 januari 2023 gaat de wettelijke rente voor niet-handelstransacties als bedoeld in artikel 6:119 BW omhoog van 2% naar 4%. De laatste wijziging dateert van 1 januari 2015. Omdat de berekening van de wettelijke rente is gekoppeld aan de herfinancieringsrente van de Europese Centrale Bank en de stand van deze rente sinds begin 2015 op of rond 0%-punt bevond, is het percentage van de wettelijke rente sindsdien niet meer gewijzigd.

Vanaf 1 januari 2023 mag kantoorgebouw zonder C-label niet meer worden gebruikt

30 december, 2022

Op grond van artikel 5.11 Bouwbesluit 2012 moet een kantoorgebouw vanaf 1 januari 2023 minimaal energielabel C hebben. Op deze verplichting bestaan echter uitzonderingen. Zo geldt de verplichting bijvoorbeeld niet als: – de gebruiksoppervlakte van de kantoorfuncties kleiner is dan 50% van de totale gebruiksoppervlakte van het gebouw, of – de gebruiksoppervlakte van de kantoorfuncties en nevenfuncties daarvan in het gebouw kleiner is dan 100 m2. Evenmin geldt de labelverplichting bij kantoren in: – monumenten; – panden die binnen twee jaar zullen worden gesloopt of getransformeerd, en – panden die worden onteigend. Een kantoorgebouw dat niet voldoet aan de genoemde verplichting, mag niet worden gebruikt.