Nieuwsitems

Nieuw register moet inzicht geven in aantal kinderen per spermadonor

12 april, 2023

Morgen dient in Den Haag het kort geding tegen een spermadonor die honderden kinderen heeft verwekt. Hij kon lange tijd zijn gang gaan, omdat hij bewust verzweeg dat hij aan meerdere vruchtbaarheidsklinieken doneerde.

Vanavond is er een debat in de Tweede Kamer over een voorstel dat dit soort zaken moet voorkomen. Volgens het voorstel moet de landelijke registratie van spermadonoren, die al zo’n twintig jaar bestaat, op de schop. Want het huidige systeem is uitsluitend bedoeld om onder strikte voorwaarden gegevens over hun verwekker te verstrekken aan donorkinderen.

Zogenaamde ‘massadonoren’ kunnen er nu nog van profiteren dat klinieken geen gegevens met elkaar delen, en dat er dus ook geen landelijk overzicht is van het aantal donorkinderen dat een donor heeft verwekt. Volgens het wetsvoorstel komt er een nieuwe landelijke database , waardoor gecontroleerd kan worden of een spermadonor niet meer dan 25 kinderen bij maximaal 12 vrouwen heeft verwekt, zoals in Nederland de regel is. Het wetsvoorstel lijkt ruime steun te krijgen.

Daarnaast zal een aantal partijen met eigen wijzigingsvoorstellen komen. Zo willen de PvdA en GroenLinks dat het strafbaar wordt om als donor meer dan het maximale aantal nakomelingen te verwekken. D66 wil dat de leeftijdsgrens voor het opvragen van donorgegevens uit de wet wordt geschrapt. Nu is het nog zo dat kinderen vanaf 16 jaar de naam, geboortedatum en woonplaats van hun verwekker kunnen opvragen. De regeringspartij wil daar dus vanaf, en wordt daarin gesteund door PvdA en GroenLinks. (Bron: NOS)

Non-discriminatiegronden Grondwet uitgebreid met handicap en seksuele gerichtheid

17 januari, 2023

De Eerste Kamer heeft ingestemd met een aanpassing van het eerste artikel van onze Grondwet. De grondwetswijziging is het resultaat van een initiatiefwetsvoorstel van de Tweede Kamerleden Hammelburg (D66), Bromet (GroenLinks) en De Hoop (PvdA). Het nieuwe, aangepaste artikel 1 luidt nu: “Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, handicap, seksuele gerichtheid of op welke grond dan ook, is niet toegestaan”. ‘Handicap’ en ‘seksuele gerichtheid’ zijn nieuw toegevoegd aan de non-discriminatiegronden.

Met ingang van 1 januari 2023 gaat de wettelijke rente omhoog van 2% naar 4%

30 december, 2022

Vanaf 1 januari 2023 gaat de wettelijke rente voor niet-handelstransacties als bedoeld in artikel 6:119 BW omhoog van 2% naar 4%. De laatste wijziging dateert van 1 januari 2015. Omdat de berekening van de wettelijke rente is gekoppeld aan de herfinancieringsrente van de Europese Centrale Bank en de stand van deze rente sinds begin 2015 op of rond 0%-punt bevond, is het percentage van de wettelijke rente sindsdien niet meer gewijzigd.