Woning kopen

Alles over uw rechten en plichten als u een woning koopt, de rol van de notaris en nog veel meer.

Download PDF

 


 

Levenstestament

 

Wie geeft u het vertrouwen als u niet meer uw eigen belangen kunt behartigen?

Download PDF

 

 


 

 

Hoe regel ik mijn nalatenschap?

Wilt u zelf bepalen hoe uw nalatenschap wordt verdeeld? Lees hierin hoe u dat doet en hoe de notaris u daarbij kan helpen.

Download PDF

 


 

 

 

Woning verkopen

Alles over uw rechten en plichten als u een woning verkoopt, de rol van de notaris en nog veel meer.

Download PDF

 

 


 

 

Waar zeg ik ja tegen?

Taken en ver-antwoordelijk-heden van de gevolmachtigde bij een levenstestament.

Download PDF

 


 

 

Een erfenis, wat nu?

Alles over het wel of niet aanvaarden en het afwikkelen van een erfenis.

Download PDF

 

 


 

 

Samen verder

Alles over wat er volgens de wet geregeld is bij samenwonen, trouwen en geregistreerd partnerschap, en wat u zelf kunt bepalen.

Download PDF

 


 

 

Checklist levens-testament

Welke keuzes kunt u nu maken voor straks? Met deze checklist kunt u het gesprek met de notaris voor-bereiden.

Donwload PDF

 


Wat moet ik regelen na mijn overlijden?

In deze checklist vindt u de meeste zaken die u moet regelen na het overlijden van een naaste.

Download PDF