Woningwaardegrens startersvrijstelling vanaf 1 januari 2025 van € 510.000 naar € 525.000

Woningwaardegrens startersvrijstelling vanaf 1 januari 2025 van € 510.000 naar € 525.000

Op grond van artikel 15 lid 10 WBR wordt de woningwaardegrens bij de startersvrijstelling als bedoeld in artikel 15.1.p WBR elk jaar aangepast aan de veranderingen in de landelijke gemiddelde WOZ-waarde. Thans is bekend geworden dat de woningwaardegrens per 1 januari 2025 zal worden verhoogd van € 510.000 tot € 525.000. Door deze aankondiging heeft de burger ruim van tevoren kennis van de van toepassing zijnde woningwaardegrens.
Ministerie van Financiën 19 december 2023, nr 2023-0000270123 (Stcrt 2023, nr 34842)