Verhoging wettelijke rente naar 7%

Verhoging wettelijke rente naar 7%

Met ingang van 1 januari 2024 wordt de wettelijke rente voor niet-handelstransacties als bedoeld in artikel 6:119 BW verhoogd van 6% naar 7%. De laatste wijziging was van 1 juli 2023. Stb. 2023, 484

NB: Omdat de wettelijke rente vanaf 1 januari 2024 hoger wordt dan 6%, kan dat ook gevolgen hebben voor vorderingen uit hoofde van de wettelijke verdeling en de legitieme portie. Uitgangspunt van de wet is dat de vorderingen worden verhoogd voor zover de wettelijke rente hoger is dan 6% (zie artikel 4:13 lid 4 BW en artikel 4:84 BW).