Formaliteiten bij periodieke giftenaftrek

Formaliteiten bij periodieke giftenaftrek

Volgens artikel 6.38 Wet IB 2001 moeten periodieke giften zijn vastgelegd in een notariële of onderhandse akte. Als gebruik wordt gemaakt van een onderhandse akte, bepaalt artikel 41 Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001 dat de akte diverse gegevens moet bevatten zoals het transactienummer dat de ontvangende instelling aan de schenking heeft toegekend. Door een wetswijziging gelden deze voorwaarden ook als de schenking is vastgelegd in een notariële akte en de schenker de verplichting op of na 1 januari 2024 is aangegaan.