De nieuwe regels overdrachtsbelasting per 1 januari 2021 (in het kort)

De nieuwe regels overdrachtsbelasting per 1 januari 2021 (in het kort)

  1. Verkrijgingen van niet-woningen (door zowel particulieren als niet-natuurlijke personen) worden vanaf 1 januari 2021 zwaarder belast omdat het tarief stijgt van 6% naar 8%.
  2. Verkrijgingen van bestaande woningen (door zowel particulieren als niet-natuurlijke personen) die niet als hoofdverblijf voor de verkrijger zullen dienen worden met ingang van 1 januari 2021 ook zwaarder belast omdat het tarief dan stijgt van 2% naar 8%.
  3. Verkrijgingen van bestaande woningen door particulieren die daar zelf gaan wonen en gebruik kunnen maken van de startersvrijstelling (omdat zij meerderjarig zijn doch jonger dan 35 jaar, de startersvrijstelling niet eerder hebben toegepast en vanaf 1 april 2021 de waarde van de woning niet hoger is dan € 400.000) worden vanaf 1 januari 2021 bevoordeeld omdat dan geen overdrachtsbelasting is verschuldigd in plaats van 2%.
  4. Overige verkrijgingen van bestaande woningen door particulieren die daar zelf gaan wonen worden niet zwaarder of lichter belast omdat het tarief in die gevallen 2% blijft.