Corona maatregelen

Corona maatregelen

De nieuwe maatregelen van het Kabinet om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, hebben geen betrekking op notariskantoren. Wij blijven dus open en onze dienstverlening gaat door, al is dat natuurlijk wel in aangepaste vorm: gesprekken vinden telefonisch of online plaats, de aktes worden wel op kantoor getekend. Waar mogelijk maken we daarbij gebruik van een volmacht. In uitzonderingsgevallen, bijvoorbeeld bij een coronabesmetting, mogen wij op grond van noodwetgeving gebruik maken van digitale en/of audiovisuele middelen voor het tekenen van een akte.