Wat moet een notaris doen bij gefingeerde prijsafspraken die afwijken van de werkelijkheid?

Wat moet een notaris doen bij gefingeerde prijsafspraken die afwijken van de werkelijkheid?

Als een notaris vermoedt dat partijen een prijsafspraak hebben gemaakt die hoger is dan hetgeen zij tegenover de notaris hebben verklaard, bijvoorbeeld om te voldoen aan de woningwaardegrens van € 400.000 die vanaf 1 april 2021 voor de startersvrijstelling geldt, moet de notaris hiernaar onderzoek doen. Als blijkt dat dit daadwerkelijk zo is, moet de notaris voor de overdrachtsbelasting uitgaan van de hogere koopprijs. De notaris hoeft geen dienst te weigeren tenzij partijen de notaris verbieden of niet in staat stellen de juiste heffingsmaatstaf aan de Belastingdienst op te geven en het juiste belastingbedrag te voldoen. Aan de notaris kan een fiscale boete worden opgelegd als sprake is van medeplichtigheid. Verder dient de notaris melding te doen van een ongebruikelijke transactie aan de Financial Intelligence Unit (FIU) als de transactie beoogt om ten onrechte geen overdrachtsbelasting te betalen en niet aan de geldende wetgeving te voldoen. Ook voorgenomen ongebruikelijke transacties waarvan de notaris kennis heeft, moeten worden gemeld bij de FIU. Gelet op het te verwachten ontwijkgedrag met betrekking tot de woningwaardegrens van € 400.000 zal de Belastingdienst hierop toezicht uitoefenen waarbij extra personeel zal worden ingezet.