Enkele wijzigingen in Belastingpakket 2024

Enkele wijzigingen in Belastingpakket 2024

De Tweede Kamer heeft vorige enkele wijzigingen aangebracht in het Belastingpakket 2024, waaronder het volgende:

Bedrijfsopvolgingsregeling SW: vrijstellingspercentage van 83% wordt verlaagd naar 75%
Volgens het wetsvoorstel gaat vanaf 1 januari 2025 (!) het bedrag waarover de 100%-vrijstelling van artikel 35b lid 1 SW kan worden toegepast omhoog naar € 1,5 mln (thans € 1.205.871). Voor zover de onderneming meer waard is, zou de vrijstelling oorspronkelijk worden verlaagd van 83% naar 70% maar door een amendement wordt dit nu 75% (zie TK 36421, nr 11).


Bedrijfsopvolgingsregeling SW en Wet IB 2001: versoepeling van verwateringsregeling
Op grond van artikel 35c lid 5 letter b SW en artikel 4.17a lid 5 Wet IB 2001 kunnen de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten ook gelden indien de erflater of schenker indirect een belang hield in een vennootschap dat kleiner is dan 5% mits dit belang ten minste 0,5% bedroeg. Door het hiervoor genoemde amendement vervalt met ingang van 1 januari 2025 de eis van ten minste 0,5% als de verkrijger een bloed- of aanverwant in de neergaande lijn is.


Box 2-heffing: met ingang van 1 januari 2024 zal het hoogste tarief 33% gaan bedragen
Met ingang van 1 januari 2024 zal het box 2-tarief (thans 26,9%) in tweeën worden gesplitst. Het inkomen uit aanmerkelijk belang zal dan voor de eerste € 67.000 (voor partners € 134.000) worden belast tegen 24,5%. Het meerdere zou dan oorspronkelijk worden belast tegen 31% maar door een amendement zal het hoge tarief straks 33% bedragen (zie TK 36418, nr 11).


Box 3-heffing: het tarief gaat vanaf 1 januari 2024 niet omhoog naar 34% maar naar 36%
Volgens het oorspronkelijke wetsvoorstel zou het box 3-tarief op 1 januari 2024 omhoog gaan van 32% naar 34% maar door het hiervoor genoemde amendement wordt dit 36%.


Wet Vpb: aftrek giften door lichamen aan algemeen nut beogende instellingen blijft bestaan
Per 1 januari 2024 zullen (ook hoge) giften door een vennootschap aan algemeen nut beogende instellingen en steunstichtingen SBBI niet meer bij een aanmerkelijkbelanghouder worden belast in box 2. Volgens het oorspronkelijke wetsvoorstel zou de vennootschap de giften dan niet meer overeenkomstig artikel 16 Wet Vpb kunnen aftrekken van de winst, maar door een amendement blijft de giftenaftrek voor vennootschappen toch bestaan (zie TK 36418, nr 60).


Wet excessief lenen bij eigen vennootschap: maximum gaat omlaag van € 700.000 naar € 500.000
Om het hiervoor genoemde amendement financieel te dekken, gaat het maximumbedrag van € 700.000 in artikel 4.14a lid 2 Wet IB 2001 c.a. voor het jaar 2024 naar € 500.000.