Tot nader bericht geen informatie uit UBO-register

Tot nader bericht geen informatie uit UBO-register

Op grond van de Handelsregisterwet is bepaalde informatie over een UBO voor iedereen toegankelijk. Deze mogelijkheid is gebaseerd op een Europese Richtlijn. Het Europese Hof van Justitie heeft echter op 22 november 2022 geoordeeld dat de bepaling in de Europese Richtlijn op grond waarvan het publiek in alle gevallen toegang moet hebben tot informatie over de UBO, ongeldig is. Naar aanleiding van dit arrest heeft de minister van Financiën aan de Kamer van Koophandel opgedragen tot nader bericht geen informatie te verstrekken uit het UBO-register. De minister gaat nu in overleg met de Europese Commissie om te bezien welke informatie wel kan worden verstrekt. Opgemerkt wordt dat het arrest niet van invloed is op de plicht om UBO’s te registreren.