Bij jubelton mag eerste schenking lager zijn dan jaarlijkse vrijstelling

Bij jubelton mag eerste schenking lager zijn dan jaarlijkse vrijstelling

Op 1 januari 2023 zal de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning voor zowel kinderen als andere verkrijgers worden verlaagd van € 106.671 naar € 28.947. Dan vervalt tevens de mogelijkheid dat de schenker de schenkingen over 3 kalenderjaren spreidt. Als in het jaar 2022 gebruik is gemaakt van de eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling eigen woning maar de vrijstelling nog niet volledig is benut, kan de schenker uitsluitend nog in het jaar 2023 een bedrag schenken ter grootte van het niet-benutte deel van de vrijstelling.

In de praktijk is de vraag gerezen of de laatste mogelijkheid om het bedrag van € 106.671 gespreid te schenken ook geldt als in het jaar 2022 slechts € 1 wordt geschonken ten behoeve van de eigen woning. Er gingen verhalen rond dat een belastinginspecteur zou hebben gezegd dat in 2022 meer moet worden geschonken dan de jaarlijkse vrijstelling. Uit de onderstaande tekst die onlangs is geplaatst op de website van de Belastingdienst blijkt evenwel anders:

Krijgt u in 2022 voor de 1e keer een schenking voor uw eigen woning? En wil dezelfde schenker u in 2023 nog een aanvullende schenking doen voor uw eigen woning? Dan kunt u voor die schenking in 2023 nog gebruikmaken van het overgebleven deel van de eenmalig verhoogde vrijstelling voor de eigen woning. De eenmalig verhoogde vrijstelling voor de eigen woning is € 106.671 als u de 1e schenking in 2022 krijgt.
Het maakt niet uit of u dit jaar een belastingvrije schenking krijgt die hoger of lager is dan de jaarlijkse vrijstelling in 2022 (€ 5.677 voor een schenking van uw ouder(s) en € 2.274 voor een schenking van andere personen). Wel moet u voldoen aan de voorwaarden en de vrijstelling in 2022 én 2023 aanvragen in de aangifte schenkbelasting.
In 2023 hebt u naast het overgebleven deel van de eenmalig verhoogde vrijstelling, ook nog recht op de jaarlijkse vrijstelling in 2023 (€ 6.035 voor een schenking van uw ouder(s), € 2.418 voor een schenking van andere personen).”

Wel kan de hoogte van de eerste schenking van belang zijn voor het bestedingsvrije deel:
“Is de schenking die u in 2022 krijgt van uw ouder(s) lager dan € 27.231 en doet u een beroep op de vrijstelling voor de eigen woning? En krijgt u in 2023 het overgebleven deel van de eenmalig verhoogde vrijstelling plus het jaarlijkse belastingvrije bedrag in 2023? Dan mag u in 2023 alleen het bedrag van de schenking die u kreeg in 2022 vrij besteden plus het bedrag van de jaarlijkse vrijstelling in 2023. […]

Voorbeeld vrij te besteden bedrag
U krijgt in 2022 een schenking van uw ouders van € 4.000. U gebruikt dit bedrag volledig voor de aflossing van uw eigenwoningschuld. In de aangifte schenkbelasting 2022 geeft u aan dat u voor deze schenking gebruik wilt maken van de vrijstelling voor de eigen woning.
In 2023 krijgt u opnieuw een schenking van uw ouders, nu van € 50.000.
In dit voorbeeld mag u daarvan € 10.035 in 2023 vrij besteden. Dit bedrag bestaat uit € 4.000 (bedrag van de schenking in 2022) plus € 6.035 (jaarlijkse vrijstelling in 2023).”