Formulieren startersvrijstelling en 2% overdrachtsbelasting

Formulieren startersvrijstelling en 2% overdrachtsbelasting

Zoals eerder aangekondigd, vinden met ingang van 1 januari 2021 belangrijke veranderingen plaats met betrekking tot de overdrachtsbelasting. Als de leveringsakte met betrekking tot een onroerende zaak na 31 december 2020 wordt gepasseerd, zal als hoofdregel het tarief van 8% gelden. Is echter sprake van een woning die voor de verkrijger als hoofdverblijf gaat dienen, dan kan een beroep worden gedaan op het verlaagde tarief van 2% dan wel op de startersvrijstelling indien de verkrijger meerderjarig is maar niet ouder is dan 34 jaar.
Voor de toepassing van het tarief van 2% en de startersvrijstelling geldt onder meer het vereiste dat de verkrijger een standaardformulier van de Belastingdienst invult. Thans zijn het formulier voor het 2%-tarief en het formulier voor de startersvrijstelling te downloaden.

Verklaring overdrachtsbelasting – Laag tarief (belastingdienst.nl)

Verklaring overdrachtsbelasting – Startersvrijstelling (belastingdienst.nl)