Bij panden die worden verbouwd tot woning is belastingheffing afhankelijk van de situatie

Bij panden die worden verbouwd tot woning is belastingheffing afhankelijk van de situatie

Als iemand een (leegstaande) winkel of kantoor verkrijgt met de bedoeling om het pand te verbouwen tot woning, zal straks het overdrachtsbelastingtarief van 8% gelden als op het moment van de verkrijging nog steeds sprake is van een winkel of kantoor omdat dan geen sprake is van een woning (zie HR 29 november 2019, ECLI:NL:HR:2019:1779, FBN 2020-3). Als bouwgrond wordt verkregen van een BTW-ondernemer is er omzetbelasting verschuldigd. Wordt het bouwterrein verkregen van een niet-ondernemer, dan is pas sprake van een woning voor de overdrachtsbelasting als de fundering voor de nieuwe woning is aangelegd.