Artikel 13 WBR: bij modelclausule hoeven starters 0% en doorstromers 2% af te dragen

Artikel 13 WBR: bij modelclausule hoeven starters 0% en doorstromers 2% af te dragen

Bij een overdracht binnen 6 maanden wordt vaak overeengekomen dat de verkrijger het belastingvoordeel van artikel 13 WBR aan de verkoper vergoedt. Dit betekent niet dat de verkoper de door hem betaalde overdrachtsbelasting volledig van de koper krijgt vergoed. Stel dat een belegger in 2021 een woning verwerft voor een koopprijs van € 200.000. Hij betaalt dan € 16.000 overdrachtsbelasting. Als hij binnen 6 maanden overdraagt aan een starter zal hij op grond van de bestaande modelclausules geen overdrachtsbelasting van de koper retour krijgen omdat recht bestaat op de startersvrijstelling. Wordt er geleverd aan een ‘doorstromer’ dan krijgt de belegger 2% van € 200.000 = € 4.000 van de koper.