Per 1 april 2021 geldt startersvrijstelling slechts als woning niet meer waard is dan € 400.000

Per 1 april 2021 geldt startersvrijstelling slechts als woning niet meer waard is dan € 400.000

De startersvrijstelling voor meerderjarige verkrijgers die jonger zijn dan 35 jaar van een woning-hoofdverblijf zal vanaf 1 april 2021 worden beperkt tot woningen waarvan de waarde niet hoger ligt dan € 400.000. De waarde wordt beoordeeld per gehele woning met aanhorigheden. Dit betekent bijvoorbeeld dat de verkrijging van de onverdeelde helft van een woning met een waarde van € 500.000 niet onder de vrijstelling valt. Opgemerkt wordt dat het gaat om een drempelvrijstelling zodat deze vervalt als de woning meer waard is dan € 400.000. Er is een antimisbruikbepaling om te vermijden dat verkrijgingen kunstmatig worden gesplitst. Omdat de beperking van de startersvrijstelling op 1 april 2021 ingaat, worden verkrijgingen die geschieden in de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 maart 2021 niet hierdoor getroffen.