Schenkvrijstelling eigen woning

Schenkvrijstelling eigen woning

Ouders kunnen jaarlijks € 5.428 (cijfers 2019) vrij van schenkbelasting schenken aan een kind. In één kalenderjaar kan dit bedrag worden verhoogd tot € 26.040, mits wordt geschonken aan een kind tussen 18 en 40 jaar. Op deze verhoogde vrijstelling moet in de aangifte voor de schenkbelasting een beroep worden gedaan.

De eenmalige verhoogde vrijstelling kan verder worden verhoogd tot € 54.246, mits het kind de schenking aanwendt voor een dure beroepsopleiding of studie. Indien de schenking wordt gebruikt voor de eigen woning geldt een vrijstelling van € 102.010.

Partners worden voor de berekening van schenkbelasting aangemerkt als één en dezelfde persoon. Schenkingen door ouders binnen één kalenderjaar gedaan, worden aangemerkt als één schenking voor het gezamenlijke bedrag. Dit geldt ook als de ouders gescheiden zijn.

De schenker kan de extra verhoogde schenking voor de eigen woning over drie opeenvolgende jaren spreiden (het is ook mogelijk om alleen in jaar 1 en jaar 3 een schenking te doen). De begiftigde moet het bedrag binnen diezelfde drie jaren ook hebben besteed aan de eigen woning en de begiftigde moet bij iedere schenking én bij iedere besteding tussen 18 en 40 jaar oud zijn.

De begiftigde kan met de schenking een eigen woning verwerven, verbeteren of onderhouden, rechten afkopen, de eigenwoningschuld of restschuld aflossen dan wel een combinatie daarvan. Indien de begiftigde ten tijde van de (eerste) schenking nog geen eigen woning heeft, moet de verwerving daarvan dus plaatsvinden binnen de driejaarsperiode.

Als de schenking schriftelijk wordt vastgelegd, dan kan daaraan de voorwaarde worden verbonden dat de schenking vervalt voor zover het schonken bedrag niet is besteed aan de eigen woning.


De regel dat schenkingen die zijn gedaan binnen 180 dagen voor het overlijden van de schenker, fiscaal gezien als erfenis worden aangemerkt, geldt niet voor de ‘eigen woning schenking’.

Wilt u er meer over weten? Neem gerust contact met ons op!

Mw. mr. E.M. (Liesbeth) Verhagen

Notaris

Notariskantoor Feitsma | Verhagen

De Deimpt 6 Volendam

(0299) 369 511