Nieuw register moet inzicht geven in aantal kinderen per spermadonor

Nieuw register moet inzicht geven in aantal kinderen per spermadonor

Morgen dient in Den Haag het kort geding tegen een spermadonor die honderden kinderen heeft verwekt. Hij kon lange tijd zijn gang gaan, omdat hij bewust verzweeg dat hij aan meerdere vruchtbaarheidsklinieken doneerde.

Vanavond is er een debat in de Tweede Kamer over een voorstel dat dit soort zaken moet voorkomen. Volgens het voorstel moet de landelijke registratie van spermadonoren, die al zo’n twintig jaar bestaat, op de schop. Want het huidige systeem is uitsluitend bedoeld om onder strikte voorwaarden gegevens over hun verwekker te verstrekken aan donorkinderen.

Zogenaamde ‘massadonoren’ kunnen er nu nog van profiteren dat klinieken geen gegevens met elkaar delen, en dat er dus ook geen landelijk overzicht is van het aantal donorkinderen dat een donor heeft verwekt. Volgens het wetsvoorstel komt er een nieuwe landelijke database , waardoor gecontroleerd kan worden of een spermadonor niet meer dan 25 kinderen bij maximaal 12 vrouwen heeft verwekt, zoals in Nederland de regel is. Het wetsvoorstel lijkt ruime steun te krijgen.

Daarnaast zal een aantal partijen met eigen wijzigingsvoorstellen komen. Zo willen de PvdA en GroenLinks dat het strafbaar wordt om als donor meer dan het maximale aantal nakomelingen te verwekken. D66 wil dat de leeftijdsgrens voor het opvragen van donorgegevens uit de wet wordt geschrapt. Nu is het nog zo dat kinderen vanaf 16 jaar de naam, geboortedatum en woonplaats van hun verwekker kunnen opvragen. De regeringspartij wil daar dus vanaf, en wordt daarin gesteund door PvdA en GroenLinks. (Bron: NOS)