Medische wilsverklaringen

Medische wilsverklaringen

Onze beroepsorganisatie (de KNB) heeft afgelopen zomer overleg gevoerd met de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE), over de rol van het notariaat bij medische wilsverklaringen. De NVVE is van mening dat het notariaat geen medische wilsverklaringen in het levenstestament zou moeten opnemen, maar dat de cliënt dit rechtstreeks met de (huis)arts moet regelen. In het verleden heeft de KNB in nauw overleg met diverse artsenorganisaties, waaronder ook de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG), modelteksten voor het levenstestament opgesteld. De cliënt die ervoor kiest om een medische wilsverklaring in zijn levenstestament op te nemen, dient dit onderwerp ook op regelmatige basis met zijn of haar (huis)arts te bespreken. De geldigheid én dus de waarde van de medische verklaring is hiervan afhankelijk. Meer informatie hierover staat ook op notaris.nl.