Hoe regel je de voogdij over een kind?

Hoe regel je de voogdij over een kind?

Ieder minderjarig kind, dus een kind jonger dan 18 jaar, staat onder het gezag van één of twee meerderjarige personen. Meestal voeren de juridische ouders gezamenlijk het gezag over een kind. Dat wordt ook wel het ‘ouderlijk gezag’ genoemd. Indien het gezag door iemand anders dan een juridische ouder wordt gevoerd, dan wordt dit ‘voogdij’ genoemd.

Het gezag houdt het recht én de verplichting in om: 1) het kind op te voeden en te verzorgen, 2) het vermogen van het kind te beheren, en 3) het kind te vertegenwoordigen. Voorbeelden van die vertegenwoordiging zijn: een kind opgeven op school, of het geven van toestemming voor medische behandeling.

Indien beide ouders komen te overlijden, en zij niet zelf de voogdij hebben geregeld, dan zal de Raad van de Kinderbescherming een advies opstellen, waarna de rechter beslist wie de voogdij over de minderjarige kinderen krijgt. Dat kan bijvoorbeeld een familielid zijn of een jeugdinstelling. Een zogenaamde ‘peetoom’ of ‘peettante’ heeft daarbij geen juridische status. Ook een handgeschreven briefje of mondelinge toezeggingen over de voogdij heeft geen juridische waarde.

Het is raadzaam dat ouders zelf bepalen en regelen wie de voogdij over hun minderjarige kinderen zal krijgen in het geval van hun overlijden. Zij kunnen dit regelen in een testament, op te maken door de notaris, of ze kunnen dit regelen via het gezagsregister van de Rechtbank. De registratie via de rechtbank is gratis, en kan digitaal door de ouders aangevraagd worden met hun DigiD en het BSN nummer van het kind, via de website van de rechtbank: www.rechtspraak.nl Let op, de registratie in het gezagsregister dient ‘per kind’ te worden gedaan.

Ouders kunnen één of twee personen aanwijzen als voogd. Bij de voogdijaanwijzing is geen toestemming van de voogd(en) nodig. Hun aanvaarding van de voogdij is pas aan de orde als de voogdij ook daadwerkelijk aan de orde is.

Voor een alleenstaande ouder kan het extra belangrijk zijn om de voogdij al vóór de geboorte te regelen. Dat kan slechts bij testament, omdat het kind dan nog geen BSN nummer heeft. Indien u bepalingen wilt opleggen bij de voogdij, dan kan een testament ook meerwaarde hebben boven de registratie bij de rechtbank. Wilt u er meer over weten? Maakt u gerust een afspraak met één van onze notarissen.