Jubelton wordt per 1 januari 2023 verlaagd tot het bedrag van bestedingsvrije schenking

Jubelton wordt per 1 januari 2023 verlaagd tot het bedrag van bestedingsvrije schenking

In het regeerakkoord is bepaald dat de schenkingsvrijstelling eigen woning per 1 januari 2024 zal worden afgeschaft . Volgens de regering is een eerdere afschaffing niet mogelijk omdat de Belastingdienst onvoldoende capaciteit heeft om zowel de aangifte schenkbelasting als de achterliggende systemen tijdig aan te passen.
Het blijkt dat de genoemde problemen zich niet voordoen als het bedrag van de vrijstelling wordt verlaagd. Daarom stelt het kabinet nu voor om de vrijstelling per 1 januari 2023 te verlagen tot het bedrag dat kinderen tussen 18 en 40 jaar zonder nadere voorwaarden belastingvrij kunnen ontvangen (thans € 27.231). Een lagere vrijstelling komt de begrijpelijkheid voor de burger niet ten goede. De nadere uitwerking van deze wijziging (zoals hoe om te gaan met de spreidingsmogelijkheid) wordt in het komende Belastingplan opgenomen.
Ministerie van Financiën 8 maart 2022, nr 2022-0000086912