Wijziging startersvrijstelling per 1 april 2021

Wijziging startersvrijstelling per 1 april 2021

Vanaf 1 april 2021 kan er geen beroep meer worden gedaan op de startersvrijstelling als de maatstaf voor de overdrachtsbelasting hoger is dan € 400.000. Let op, het gaat om de maatstaf. De maatstaf is de waarde in het economisch verkeer, of de koopsom als die hoger is.

Als het niet duidelijk genoeg is wat de maatstaf is, bijvoorbeeld als er binnen familieverband wordt overgedragen, dan is dat voor de notaris aanleiding om een taxatie te vragen.

Ook bij appartementsrechten of woningen op erfpacht is het opletten geblazen: door de kapitalisatie van de erfpachtcanon, kan er voor de maatstaf iets bij de koopsom opgeteld worden, waardoor de maatstaf van heffing boven de € 400.000 kan uitkomen.

Dit zal ongetwijfeld nog tot knelpunten gaan leiden… We zullen zien!