Volgens regering kan jubelton niet eerder worden afgeschaft dan per 1 januari 2024

Volgens regering kan jubelton niet eerder worden afgeschaft dan per 1 januari 2024

In het regeerakkoord is onder meer bepaald dat de schenkingsvrijstelling eigen woning per 2024 zal worden afgeschaft (Notamail 2021-301). Vanuit de Tweede Kamer is gevraagd waarom de vrijstelling pas in 2024 wordt afgeschaft en of het mogelijk is om deze eerder af te schaffen.
In haar antwoord geeft de staatssecretaris van Financiën aan dat bij afschaffing van de vrijstelling zowel de aangifte schenkbelasting als de achterliggende systemen moeten worden aangepast. Dit vergt tijd en capaciteit van de Belastingdienst die pas beschikbaar zijn in het jaar 2023. Dit betekent dat de vrijstelling pas kan worden verwijderd per 1 januari 2024.
TK Aanhangsel van de Handelingen 2021-2022, nr 1328