Volgens Rechtbank was woonwagen onroerend

Volgens Rechtbank was woonwagen onroerend

X is eigenaar van een stuk grond waarop een woonwagen staat. In geschil is of de waarde van de woonwagen terecht is meegenomen in de WOZ-beschikking die X heeft ontvangen. Hiervoor is van belang of de woonwagen onroerend is als bedoeld in artikel 3:3 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek. De Rechtbank oordeelt dat de woonwagen onroerend is omdat deze naar aard en inrichting bestemd is om duurzaam ter plaatse te blijven. Dit wordt ook bevestigd door het feit dat de woonwagen al minimaal 35 jaar op dezelfde plaats staat. Niet van belang is dan dat technisch bezien de mogelijkheid bestaat om de woonwagen te verplaatsen. Het enkele gegeven dat de wagen wielen bevat, maakt in dit geval niet dat deze niet meer onroerend is.

Bron: Rb. Amsterdam 19 augustus 2020, nr AMS 19/6577 (ECLI:NL:RBAMS:2020:4307)