Volgend jaar meer duidelijkheid over meerouderschap en meerpersoonsgezag

Volgend jaar meer duidelijkheid over meerouderschap en meerpersoonsgezag

Het kabinet gaat kijken naar de mogelijkheid om meerpersoonsgezag in te voeren. Een werkgroep werkt nu aan de voorbereiding van een wettelijke regeling hierover. Minister voor Rechtsbescherming Franc Weerwind verwacht dat hij begin 2025 de onderzoeksresultaten en uitgewerkte beleidsopties met de Tweede Kamer kan delen.

Het wettelijk mogelijk maken van meerouderschap en meerpersoonsgezag voor maximaal 4 ouders zou volgens de minister een stap vooruit betekenen voor kinderen die opgroeien in een meeroudersituatie. Het kabinet doet al langer onderzoek naar deze opties. Weerwind wil bijvoorbeeld weten hoe het belang van het kind het beste kan worden geborgd in een regeling. De Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming werkt momenteel aan een advies, dat rond deze zomer wordt verwacht.

Het volledig gelijkstellen van 4 ouders is geen eenvoudige operatie, lichtte Weerwind tijdens een commissievergadering over personen- en familierecht toe. Op verschillende beleidsterreinen moeten keuzes worden gemaakt. Uiteindelijk is het aan de Tweede Kamer om te bepalen of er ook echt een nieuwe regeling komt.