Vanaf 1 januari 2023 mag kantoorgebouw zonder C-label niet meer worden gebruikt

Vanaf 1 januari 2023 mag kantoorgebouw zonder C-label niet meer worden gebruikt

Op grond van artikel 5.11 Bouwbesluit 2012 moet een kantoorgebouw vanaf 1 januari 2023 minimaal energielabel C hebben. Op deze verplichting bestaan echter uitzonderingen. Zo geldt de verplichting bijvoorbeeld niet als: – de gebruiksoppervlakte van de kantoorfuncties kleiner is dan 50% van de totale gebruiksoppervlakte van het gebouw, of – de gebruiksoppervlakte van de kantoorfuncties en nevenfuncties daarvan in het gebouw kleiner is dan 100 m2. Evenmin geldt de labelverplichting bij kantoren in: – monumenten; – panden die binnen twee jaar zullen worden gesloopt of getransformeerd, en – panden die worden onteigend. Een kantoorgebouw dat niet voldoet aan de genoemde verplichting, mag niet worden gebruikt.