Regeerakkoord

Regeerakkoord

Gisterenmiddag hebben de Tweede Kamerfracties VVD, D66, CDA en ChristenUnie hun regeerakkoord gepresenteerd. Uit de gedane voorstellen is voor het notariaat de volgende selectie van belang:

  • Het algemene tarief van de overdrachtsbelasting gaat per 2023 omhoog van 8% naar 9%.
  • De schenkingsvrijstelling eigen woning (jubelton) zal per 2024 worden afgeschaft.
  • Er wordt onderzocht of de bedrijfsopvolgingsregelingen in de Successiewet en de Wet IB 2001 kunnen worden verbeterd en of oneigenlijk gebruik kan worden tegengegaan.
  • Per 2025 zal een nieuw box 3-stelsel op basis van reëel rendement worden ingevoerd.
  • In het wetsvoorstel excessief lenen gaat de grens omhoog van € 500.000 naar € 700.000.