Bij partners kan de tenaamstelling van de woning van belang zijn voor de startersvrijstelling

Bij partners kan de tenaamstelling van de woning van belang zijn voor de startersvrijstelling

Als de ene partner voldoet aan de voorwaarden van de startersvrijstelling maar de andere partner niet, is de verkrijging vrijgesteld van overdrachtsbelasting als de woning uitsluitend op naam wordt gezet van de partner die voldoet aan de voorwaarden van de vrijstelling. Dit wordt niet anders als de partners zeer kort daarna gaan trouwen en de woning gaat behoren tot een huwelijksgemeenschap of onderdeel uitmaakt van een verrekenbeding dat in huwelijkse voorwaarden is opgenomen. Ook als de partners een samenlevingscontract hebben met een meerwaardeclausule of een verrekenbeding (er is dan geen sprake van een economische eigendomsverkrijging) staat dat niet in de weg aan de vrijstelling.