Aanpassing vermogenstoets: ook geblokkeerd vermogen van meerderjarig kind telt niet mee

Aanpassing vermogenstoets: ook geblokkeerd vermogen van meerderjarig kind telt niet mee

Krachtens artikel 9.1.a.2 Uitvoeringsregeling Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen wordt op verzoek het vermogen van een minderjarig kind niet meegeteld bij de vermogenstoets, mits de ouder, diens partner-medebewoner en het kind zelf niet hierover kunnen beschikken. Thans is het woord ‘minderjarig’ geschrapt omdat de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft geoordeeld dat het maken van onderscheid tussen minderjarige en meerderjarige kinderen in strijd is met het evenredigheidsbeginsel (ECLI:NL:RVS:2023:79). In deze zaak kon een meerderjarig kind niet over geërfd vermogen beschikken omdat ter uitvoering van een testamentair bewind het geld op een BEM-rekening stond.
Ministerie van Financiën 15 december 2023, nr 2023-0000275008 (Stcrt 2023, nr 34571)